Skip to content Skip to footer

Το όραμα, οι προτεραιότητες & οι αξίες του συνδυασμού μας

Το Όραμα μας

Το όραμα μας για το Δήμο Καρπάθου αφορά στη δημιουργία ενός Δήμου σύγχρονου και λειτουργικού, αναπτυξιακά δυναμικού, οικονομικά βιώσιμου, με ισχυρή πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα, με αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες που θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε δημότη με πράξεις – και όχι λόγια – και με ουσιαστικές λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στον τόπο μας.

Οι Προτεραιότητες μας

Το όραμα μας εμπεριέχει τις ακόλουθες στρατηγικές προτεραιότητες στοχεύοντας:

1. Στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης του Δήμου με επίκεντρο τον άνθρωπο σε επίπεδο χωρικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

2. Στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών στο επίπεδο της καθημερινότητας, των υποδομών, της εξυπηρέτησης αλλά και των ευκαιριών απασχόλησης, προσωπικής ανάπτυξης και δημιουργίας.

3. Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου και στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης, και του πολιτισμού αξιοποιώντας το τοπικό κεφάλαιο.

4. Στη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Δήμου ως οργανισμού παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του και σύγχρονα οργανωτικά συστήματα.

5. Στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στη βάση της δημιουργίας ίσων ευκαιριών πρόσβασης αλλά και σύγχρονων δομών κοινωνικής προστασίας, αθλητισμού και πολιτισμού – ψυχαγωγίας.

6. Στη βελτίωση της συμμετοχικής δημοκρατίας, του εθελοντισμού, της δικτύωσης και της συνεργασίας στο επίπεδο του αναπτυξιακού σχεδιασμού, της λήψης αποφάσεων και της ανάληψης δράσης από τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς.

7. Στην αειφόρο ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη και την ενεργειακή δημοκρατία.

8. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου μας με την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών και θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, την πληροφόρηση και τη συμμετοχικότητα.

Οι Αξίες μας

Οδηγός σε αυτή την πορεία για να αλλάξουμε το Δήμο μας, είναι οι αξίες και οι αρχές μας. Αξίες και αρχές, οι οποίες θα καθοδηγούν τη λειτουργία και τη δράση μας, όχι μόνο κατά την προεκλογική περίοδο αλλά, και την επόμενη ημέρα των εκλογών. Οι βασικές αξίες οι οποίες μας εμπνέουν και μας καθοδηγούν είναι:

1. Εντιμότητα: Για έναν Δήμο που θα ενεργεί αμερόληπτα, αξιοκρατικά και δίκαια προς όλους.

2. Συμμετοχή: Για έναν Δήμο που θα διαβουλεύεται ευρύτατα με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.

3. Διαφάνεια: Για έναν Δήμο που θα καθιστά κοινωνούς της πολιτικής, του έργου και των αποτελεσμάτων του όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς.

4. Επικοινωνία: Για έναν Δήμο που θα διαμορφώνει νέα σύγχρονα, και αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας με όλους.

5. Αποτελεσματικότητα – Οικονομικότητα: Για έναν Δήμο που θα διεκπεραιώνει με τον κατά τον δυνατόν ταχύτερο τρόπο και με το κατά το δυνατό χαμηλότερο κόστος τις υπηρεσίες που προσφέρει.

6. Εκσυγχρονισμός: Για έναν Δήμο που θα χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης των ανθρώπινων και υλικών πόρων, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και απλουστεύοντας στο ελάχιστο απαραίτητο τις διαδικασίες που απαιτούνται.

7. Κοινωνική ευαισθησία: Για έναν Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο που θα αναπτύσσει υπηρεσίες και δράσεις κοινωνικής προστασίας και φροντίδας για τους έχοντες ανάγκη.

8. Εμπιστοσύνη: Για έναν Δήμο που θα ενισχύει διαρκώς την αξιοπιστία του ώστε να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του συνόλου των δημοτών του.

9. Ισότητα: Για έναν Δήμο που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.